Universität Bonn [ deutsch | english | français ]

Institute of Computer Science

Department I

Address

Friedrich-Ebert-Allee 144
D-53113 Bonn

Tel. (+49) 228 / 73 4333
Fax (+49) 228 / 73 4321

Prof. Dr. Rolf Klein


Prof. Dr. Heiko Röglin

   

[ Universität Bonn | Math-Nat | Institute of Computer Science | II | III | IV | V | VI | Site map ]


24.09.2008 - © 2010 Universität Bonn, Institut für Informatik, Abt. I - webmaster